Најголемата опсерваторија – Кокино

Најголемата опсерваторија во светот се наоѓа во Македонија, во близина на градот Куманово.

Comments are closed.