ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2014 ГОДИНА ПРИЈАВУВАЊЕТО Е ДО 3О.О3.2014 МНОГУ ВАЖНО Е ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ И ГЛАСАТЕ ЗА ФРАНЦУСКИОТ ДЕЛ ОД ШВАЈЦАРИЈА БРАНИСЛАВ ТРАЈЧЕВСКИ ТЕЛ. 078 718 27 43

c8

Comments are closed.