CORTÈGE D’ABBAYE 21.06.2015 PREMIER PRIX ПАРАДА ВО ШВАЈЦАРИЈА ПРВО МЕСТО ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО НА МАКЕДОНСКИТЕ ЕМИГРАНТИ „АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ„ Ч Е С Т И Т О

cortege d'abbeye edition 2015 premier prix 2 002

Comments are closed.